FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE A GYAKORNOKI PROGRAM KERETÉBEN A COOLING & HEATING KFT-NÉL

“FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE A GYAKORNOKI PROGRAM KERETÉBEN A COOLING & HEATING KFT-NÉL” CÍMŰ PROJEKT BEMUTATÁSA

GINOP

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK VEZETŐJE COOLING & HEATING ÉPÜLETGÉPÉSZETI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM TÁMOGATÁSI RENDSZERÉHEZ BENYÚJTOTT „FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE A GYAKORNOKI PROGRAM KERETÉBEN A COOLING & HEATING KFT-NÉL” CÍMŰ, GINOP-5.2.4-16-2017-02079 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ TÁMOGATÁSI KÉRELMÉT 3 955 398 FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA ÉRDEMESNEK ÍTÉLTE

A projekt uniós támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogató a projektet 100%-os támogatási intenzitással az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

A program fő célja a foglalkoztatás bővítése a támogatást igénylőnél. A megvalósítás során 1 fő pályakezdő gyakornok került foglalkoztatásra csőszerelő munkakörben, továbbá beszerzésre kerültek a gyakornok mindennapi munkavégzéséhez szükséges eszközök, munkaruhák, munkavédelmi eszközök és szerszámok.

A program keretében a 9 hónapos támogatott foglalkoztatási időszak lehetőséget adott a gyakornoknak, hogy a programban közreműködő mentorától és kollégáitól elsajátítsa a munkavégzéshez szükséges ismereteket. Ezeknek köszönhetően a gyakornok szakmai fejlődése kiemelkedő, előrehaladása és teljesítménye átlagon felüli, mely a program teljes időszaka alatt dokumentált.

A projekt 2017.06.14-én kezdődött, a projekt fizikai befejezésének határideje 2018.03.14-e volt, és ezen a napon a projekt fizikailag a tervek szerint be is fejeződött. A támogatott időszak véget ért és ezt követően folytatódik a gyakornok 4,5 hónapos tovább foglalkoztatása.
A program sikerességét alátámasztja, hogy mind a gyakornok és mind a Kedvezményezett részéről is erős elkötelezettség mutatkozik a tartós együttműködésre, a gyakornok hosszú távú foglalkoztatására a Kedvezményezettnél akár a tovább foglalkoztatási időszakon is túl.

A programot a résztvevők kifejezetten sikeresnek értékelik. A vállalkozás 1 új munkahelyet teremtett a meglévő munkahelyek megtartása mellett, erősítve ezzel piaci pozícióját.


Mielött hívna vagy írna, lehet, hogy megtalálja a választ folyamatossan bővülő tudástárunkban

Mielött hívna vagy írna, lehet, hogy megtalálja a választ folyamatossan bővülő tudástárunkban!